We wtorek dyskusja publiczna nad MPZP

2019-01-18 09:57:56, Maciej Kowalczyk

Do 11 lutego w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV-piętro) będzie dostępny do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Szczególnie powinien zainteresować mieszkańców Kazimierza Wielkiego.

Wyłożony MPZP opracowany został dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku, w sali nr 5 o godzinie 15.30.

Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 marca 2019r.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz