MPZP do wglądu

2018-12-11 10:44:49, Maciej Kowalczyk

Do 28 grudnia w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 można zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla okolic ulicy Leśnej i Barskiej.

Z „Projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, aleją Chopina i ulicą Okrzei” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, można zapoznać się w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV-piętro).

Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019r.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz