Ratusz przypomina o terminach naborów do szkół i przedszkoli

2019-02-28 10:54:58, Maciej Kowalczyk

Do września i pierwszego dzwonka w szkołach pozostało jeszcze sporo czasu, niemniej niektórzy już powinni pomyśleć o tym co przyniesie wrzesień. Z pewnością należą do nich rodzice włocławian, którzy w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę w pierwszych klasach podstawówek i ci, którzy myślą o posłaniu pociechy do przedszkola. Lada dzień ruszą nabory.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta zostały już ustalone terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Zgodnie z Zarządzeniem, w dniach od 1 do 8 marca rodzice mają czas na potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka. Od 11 do 22 marca będą trwały zapisy do przedszkoli. W dniach 25-29 marca będzie pracowała komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski.

Dnia 1 kwietnia nastąpi ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji, natomiast lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będzie znana 12 kwietnia.

Więcej szczegółow znaleźć można na stronie BIP Urzędu Miasta.

Jeśli chodzi o terminy naboru do pierwszych klas szkół podstawowych terminy przedstawiają się podobnie:

Zgodnie z Zarządzeniem, w dniach od 1 do 8 marca przewidziano składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Od 11 do 22 marca będą trwały zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły. W dniach 25-29 marca będzie pracowała komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski.

1 kwietnia nastąpi ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji, natomiast lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły będzie znana 12 kwietnia.

Także i tu więcej szczegółów znajdziemy na stronie internetowej.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz