Zamknij X

Niebawem nowy program edukacyjny - "Bez słów"

2018-07-16 09:07:37, Maciej Kowalczyk

Włocławek otrzyma dofinansowanie projektu edukacyjnego W piątek, 13 lipca 2018r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl szkoleń dla nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagających zindywidualizowanego podejścia i stosowania metod alternatywnej komunikacji. W szkoleniach udział wezmą również rodzice/opiekunowie dzieci wymagających korzystania z alternatywnych metod komunikacji.

Do każdej metody, z której nauczyciele i rodzice zostaną przeszkoleni planuje się zakup niezbędnego do terapii sprzętu oraz pomocy, oprogramowania. Uzupełnieniem wsparcia będzie wizyta studyjna w Ośrodku Edukacji Edu Spinaker w Grudziądzu, podczas której nastąpi sprawdzenie kompetencji alternatywnych metod komunikacji nabytych podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu.

Szkolenia pomogą podnieść kompetencje nauczycielom i rodzicom/opiekunom, w tym obszarze, a przez ich dalszą pracę z uczniami wyrównać szanse edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w przyszłości przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez wyposażenie w dostępne alternatywne formy komunikacyjne oraz wzmocnienie ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Celem podejmowanych działań jest przygotowanie uczniów mających zaburzenia w komunikacji werbalnej, ale również ich najbliższego środowiska, tak aby mogli oni samodzielnie funkcjonować w przyszłości w społeczeństwie oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Realizacja projektu będzie szansą na funkcjonowanie dzieci z trudnościami w komunikacji bez konieczności obecności opiekunów jako przekaźników komunikatów

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz