Projekt "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego

2021-05-07 13:44:07, Q4.pl

Urząd Miasta Włocławek podpisał z Urzędem Marszałkowskiego umowę o dofinansowanie projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”. To jedno z działań wspierających realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Według założenia projektu, latarnicy, będący liderami w obszarze rewitalizowanym, działać będą na rzecz społeczności lokalnej i rozwiązywać będą problemy, z którymi mogą borykać się mieszkańcy Śródmieścia.

Cały czas mówimy o rewitalizacji w mieście, rewitalizacji Śródmieścia. Nie możemy zapominać, że poza tą rewitalizacją w sensie materialnym, bardzo ważna jest rewitalizacja społeczna, czyli przede wszystkim walka z wykluczeniem społecznym, ubóstwem, marginalizacją poszczególnych grup naszych mieszkańców, którzy zamieszkują ścisłe Śródmieście. - mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Projekt zakłada zatrudnienie 38 latarników w dwóch etapach ; w pierwszym, 8 osób obejmie tę funkcję, w drugim zaś, pozostałe 30.

Rolą latarników społecznych, którzy rekrutowani będą z grupy osób zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, jest budowanie sieci wsparcia dla osób z obszaru rewitalizacji. Latarnicy współpracować będą między innymi z pracownikami socjalnymi MOPRu, policją, czy Urzędem Pracy. Problemy mieszkańców mają być diagnozowane poprzez pracę w terenie, oraz rozmowy. Kolejnym etapem odpowiednie ukierunkowanie pomocy, po uprzednim wypracowaniu najlepszego rozwiązania.

Gratuluję tej inicjatywy. Jest szansa żeby przełamać bierność, poczucie beznadziei. To jest dobry sygnał dla mieszkańców Śródmieścia, że dzięki także takiemu programowi, będą mogli znaleźć swoją drogę rozwoju. Życzę, żebyśmy wszyscy mogli z tej drogi korzystać i cieszyć się efektami tego projektu. - mówi Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Realizacja projektu została zaplanowana w okresie od kwietnia 2021 roku, do grudnia 2022 roku. Wartość projektu to 800 tys złotych, z czego 85% tej kwoty to dofinansowanie ze środków województwa kujawsko-pomorskiego. Wkład Miasta Włocławek, to 120 tysięcy złotych.

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz