Zamknij X
Zamknij [X]

Będą dotacje na zabytki. Trwa nabór wniosków

2019-02-26 13:50:35, Maciej Kowalczyk

Do 29 marca w Urzędzie Miasta Włocławek można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.

O dotacje mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski są przyjmowane w terminie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, na stanowisku Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Szczegółowe informacje znaleźć można w Uchwale Nr V/3/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 roku.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz