Zamknij [X]

Na rzecz lokalnych społeczności

2019-02-07 11:16:35, Maciej Kowalczyk

Działające w naszym województwie Lokalne Grupy Działania aktywnie pracują na rzecz integracji swoich społeczności. Oprócz organizowania konkursów na dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć ze środków europejskich proponują także spotkania, dzięki którym uczestnicy mogą uzyskać nową wiedzę i umiejętności, a także miło spędzić czas.

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28. Swoje inicjatywy realizują przede wszystkim z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Mają do dyspozycji około pół miliarda złotych na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. Jednym z najważniejszych tego typu zadań były konkursy na projekty grantowe na różnego rodzaju formy aktywizacji lokalnych wspólnot oraz wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem, które LGD uruchomiły w ubiegłym roku.

Lokalne Grupy Działania za swój cel przyjęły aktywizację społeczności między innymi poprzez różnorodne działania o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym. W naszym regionie pod koniec stycznia swoje umowy z grantobiorcami podpisała LGD ,,Dorzecza Zgłowiączki”. Wśród beneficjentów znaleźli się m.in.

  • Miasto i Gmina Chodecz, tytuł projektu: Prowadzenie działań aktywizacyjnych dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego,
  • Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego, tytuł projektu: Klub młodzieżowy „Fantazja” dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • Gmina Izbica Kujawska, tytuł projektu: Zajęcia teatralne dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach klubu młodzieżowego.

Wachlarz propozycji LGD jest bardzo szeroki, to nie tylko projekty skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. 
W miesiącach wiosennych i letnich popularnością cieszą się, organizowane przez LGD, zawody sportowe (np. marsze nordic walking, wycieczki rowerowe, turnieje piłkarskie), festyny ludowe, czy innego typu spotkania na świeżym powietrzu. W okresach zbliżających się Świąt Wielkiejnocy i Bożego Narodzenia odbywają się tematyczne warsztaty kulinarne czy zdobienia ozdób. Dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu aktywizacji społecznej LGD organizują szkolenia i wyjazdy studyjne, a dla osób poszukujących pracy szkolenia podnoszące kwalifikacje. O wszystkich działaniach LGD informują na swoich stronach internetowych.

(na podst. inf. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, LGD Dorzecza Zgłowiączki)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz