Zamknij X

Przedsiębiorco sprawdź czy musisz złożyć dokument IWA

2019-01-29 10:19:33, Maciej Kowalczyk

Tylko do końca stycznia przedsiębiorcy mają czas na złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji ZUS IWA z danymi potrzebnymi do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Obowiązek złożenia informacji nie dotyczy wszystkich firm. Taki obowiązek mają jedynie przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2019 r.,
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średniorocznie w 2018 r. co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2018r.

Jeśli przedsiębiorca nie spełnia tego kryterium to składka na ubezpieczenie wypadkowe jest stała i do końca marca tego roku wynosi 1,67%. Przedsiębiorca w dokumencie IWA musi podać m.in.: rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 

  • liczbę wypadków przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku ogółem oraz śmiertelnych i ciężkich,
  • liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia,

Od treści tego dokumentu zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które przedsiębiorca będzie opłacał w okresie kwiecień 2019 r. – marzec 2020 r.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek w zależności od stopnia ryzyka i wynosi od 0,67 proc. do 3,33 proc.

Płatnicy, którzy składają pierwszy bądź drugi dokument ZUS IWA muszą ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe samodzielnie zgodnie z ich PKD. Natomiast płatnikom, którzy złożyli informację za ostatnie trzy lata kalendarzowe ZUS sam ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na najbliższy rok składkowy.

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie w jakiej przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe).Tak więc jeśli przedsiębiorca składa dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA należy wysłać w takiej formie. Gdy przekazuje dokumenty w formie papierowej to IWA powinna być również złożona w formie papierowej.
W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na kopercie powinien być umieszczony napis "ZUS IWA".

Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 1600 oraz w każdej placówce Zakładu.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz