Jak nie stracić renty rodzinnej?

2018-08-29 15:25:29, Maciej Kowalczyk

Początek nowego roku szkolnego, to ważny czas dla wszystkich uczniów. Dla niektórych jednak - szczególnie. Uczniowie, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają, że muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Jeśli złożą wniosek zbyt późno, ryzykują utratę wypłaty renty.

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych pobierających rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, a studenci – do końca października. Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy złożymy dokumenty odpowiednio wcześniej. Jeśli zrobimy to z opóźnieniem, tj. w przypadku ucznia w październiku, a studenta w listopadzie, stracimy rentę rodzinną za jeden miesiąc.

Ważne: Uczeń, który zdał maturę i dostał się na studia do końca września musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, a w październiku już tylko donieść zaświadczenie o byciu studentem.

Rentę rodzinną mogą dostawać między innymi dzieci po zmarłych rodzicach ubezpieczonych w ZUS. Dziecko może pobierać świadczenie do 16 roku życia. Jeśli jest starsze, otrzymuje rentę rodzinną pod warunkiem kontynuowana nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Jeśli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

ZUS wypłaca rentę rodzinną dzieciom zmarłego na okres roku szkolnego, który obejmuje również wakacje. Uczniom szkół ponadpodstawowych świadczenie wypłacane jest, co miesiąc do końca sierpnia, a studentom do końca września danego roku akademickiego. Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są wydawane na rok albo na programowy czas nauki.

Jeżeli szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 3-letni, 2-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana. W przypadku przerwania nauki, osoba pobierająca świadczenie ma obowiązek zgłosić ten fakt do ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. W przeciwnym razie będzie musiała oddać nienależnie otrzymaną rentę wraz z odsetkami.

(inf. pras. ZUS)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz