Limity dorabiania dla emerytów i rencistów od 1 grudnia 2018 roku

2018-11-28 10:31:27, Maciej Kowalczyk

Znamy już nowe limity dodatkowych przychodów emerytów i rencistów wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Pozostali emeryci (na wcześniejszych emeryturach) oraz renciści muszą pamiętać, do jakiej wysokości przychodu mogą dorobić, by ZUS nie zmniejszył ani nie zawiesił wypłaty ich świadczenia. Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się, co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Zmniejszenie świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia, a zawieszenia po przekroczeniu 130%.

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłasza Prezes GUS. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2018 r. wyniosło 4580,20 zł, oznacza to, że od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. emeryci i renciści muszą liczyć się z następującymi limitami:

zarobki do 3 206,10 zł brutto – nie spowodują zmniejszenia świadczenia,
zarobki wyższe niż 3206,10 zł brutto miesięcznie spowodują zmniejszenie wypłacanej emerytury lub renty,
zarobki wyższe niż 5954,30 zł brutto miesięcznie spowodują zawieszenie wypłaty emerytury lub renty.

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód
z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia. Na umowie o dzieło emeryt lub rencista może dorabiać bez ograniczeń, ponieważ jest to umowa nieoskładkowana.

ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia bez względu na wysokość osiąganego przychodu emerytom, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu
w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również
w przypadku renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Od 1 grudnia wzrośnie też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Wynosi ona 3 206,10 zł. W przypadku tego świadczenia nie są stosowane kwoty zmniejszenia. Prawo do renty socjalnej jest zawieszane, gdy kwota przychodu przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.

(Inf. prasowa ZUS)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz