Włocławianie skorzystali z programu EKOpiec 2018

2018-12-21 10:02:51, Maciej Kowalczyk

Gmina Miasto Włocławek dokonała wypłat dotacji celowych w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu priorytetowego EKOpiec2018 dla zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Włocławek”.

Dotacje wypłacone zostały na podstawie umów zawieranych pomiędzy Gminą a mieszkańcami Włocławka, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu składając w Urzędzie Miasta Włocławek stosowny wniosek.

W ramach powyższego projektu dotację celową otrzymało 64 beneficjentów, w łącznej w kwocie 256 000,00 zł., po 4 000 zł dla każdego uczestnika projektu. Były to osoby, które przeprowadziły inwestycję polegającą na likwidacji starych pieców, kotłów węglowych oraz trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ciepła w postaci: ogrzewania gazowego oraz ogrzewania na paliwo stałe (opalane ekogroszkiem lub pelletem) klasy 5.

Ponadto, wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dotacji m.in. na wymianę systemu ogrzewania zachęca się do skorzystania z rządowego programu pn. „Czyste powietrze”. Od dnia 19 września br. można składać elektronicznie wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w przypadku miasta Włocławek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

Warto przypomnieć, że „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, termomodernizacji domów jednorodzinnych, dociepleniu przegród budynku, wymianie okien i drzwi, montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej), montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz