W oświacie - bez zwolnień

2018-09-25 15:38:23, Maciej Kowalczyk

Minione cztery lata we włocławskiej edukacji podsumowano na dzisiejszej konferencji prasowej w ratuszu. Prezydent Marek Wojtkowski i jego zastępczyni, Barbara Moraczewska mówili także o najważniejszych faktach dotyczących trwającego roku szkolnego.

Udział w programach edukacyjnych, finansowanie nauczycielskich szkoleń, inwestycje w infrastrukturę i pozyskiwanie dofinansowania na edukację w mieście. To tylko niektóre z tematów poruszonych podczas konferecji. 

Rozpoczęła się ona jednak od innej informacji dotyczącej roku szkolnego 2018/2019. Ratusz potwierdził dzisiaj, że we włocławskich placówkach oświatowych (podobnie jak przed rokiem) obyło się bez zwolnień. Nauczyciele utrzymali swoje stanowiska pracy, we wszystkich 48 placówkach podlegających włocławskiemu samorządowi.

Te placówki to 22 przedszkola, 17 szkół podstawowych, 3 licea, 6 techników, 5 szkół branżowych i jedna szkoła specjalna – przysposobienia do pracy, w których w bieżącym roku szkolnym uczyć się będzie 15940, z czego największą grupę stanowią uczniowie podstawówek - 8496. Co ciekawe, rosnącą popularnością cieszą się technika. O ile jeszcze kilka lat temu większość absolwentów gimnazjów wybierało licea, dziś tendencja jest odwrotna. W liceach uczy się obecnie 1810 młodych włocławian, w technikach przeszło tysiąc więcej.

Statystyczna włocławska klasa, nie jest klasą liczną, przeciętnie w szkolnych ławach zasiada po 21 uczniów, więc poniżej mocno poniżej maksymalnej, dopuszczonej przez MEN, liczebności. Wynika to też z chęci ratusza, aby uniknąć cięć w nauczycielskich etatach. Jak wspomniano, także i w tym roku szkolnym obyło się bez zwolnień kadry.

Na etatach nauczycielskich ,w tym roku, pozostaje więc 2095 nauczycieli. Co prawda wypowiedzenia związane z reorganizacją placówek otrzymało 24 nauczycieli ( w tym 13 z uprawnieniami emerytalnymi), ale na skutek odejść emerytalnych i podzielenia etatów (tych niepełnych, w szkołach jest 270) dla wszystkich chętnych pozostały miejsca w placówkach. Dodajmy, że wśród włocławskiej kadry znalazło się 47 osób, które zdecydowały się przejść na emeryturę i to one „uszczupliły” szeregi pracowników oświaty.

Konferencja jednak w znacznej mierze poświęcona była podsumowaniu działań ratusza na rzecz edukacji w całej kadencji. Mówiono między innymi o wzroście nakładów na szkolenia nauczycieli w latach 2015 – 2018 (z poziomu nieco ponad 309 tysięcy złotych, do ponad 725 tysięcy), czy wzrastającą liczbą klas uczestniczących w programie „Umiem Pływać”, czy tych uczestniczących w programie klas sportowych.

Jak podkreślała Barbara Moraczewska włocławska edukacja to także liczne programy realizowane we włocławskich placówkach. „Trampolina”, „Szkoła Zawodowców”, czy „Bez słów”, to tylko niektóre z tych realizowanych we włocławskiej oświacie, także z mocnym udziałem pozyskanych funduszy zewnętrznych.

Łączna kwota, za którą realizowane są obecnie projekty w naszych szkołach włocławskich to jest kwota blisko 18 milionów złotych – mówi zastępca prezydenta.

Ratusz chwali się także rosnącymi nakładami na szkolne biblioteki, czy pozyskaniem dofinansowania w ramach programu „Aktywna Tablica”.
Wspomniano też o inwestycjach w infrastrukturę oświatową, wymieniając przy okazji choćby nową siedzibę Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, ale także środkami przeznaczonymi na „miękkie inwestycje” w oświacie. Pod tą nazwą kryją się programy mające poprawić bazę dydaktyczną, poprzez zakup pomocy naukowych, wyposażenie klas, czy zakup komputerów.

Wiele spośród tych "miękkich" inwestycji w oświatę to projekty realizowane głównie w oparciu o zewnętrzne finansowanie. Łącznie w latach 2015-2018 udało się pozyskać zewnętrzne środki w wysokości prawie 20 milionów złotych

Jak podkreśla prezydent inwestycje w oświatę, to ta część jego wyborczego programu sprzed 4 lat, która jest mu bardzo bliska. Przypomina też po raz kolejny, że cztery lata temu „stan posiadania” włocławskiej edukacji, daleki był od tego, na jaki napotkać można było w innych miejscowościach:

Dlatego też wielkie zaangażowanie włożyliśmy w to, żeby tę sytuację zmienić. Mam nadzieję, że zgodzą się Państwo z nami, że w dużej mierze się to udało. Aczkolwiek to oczywiście jeszcze nie koniec. Jesteśmy w połowie drogi – zapowiada – Staramy się zapewnić naszym dzieciakom optymalne warunki do nauki i wychowania.

Pełny zapis konferencji w naszym materiale wideo:

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz