Zamknij [X]

Dbajmy o czystość - przypomina SM

2018-08-30 16:21:06, Maciej Kowalczyk

Każdy z nas ma prawa, ale też i obowiązki, o tych ostatnich, związanych z utrzymaniem porządku na terenie miasta, przypomina Straż Miejska.

Straż Miejska z racji swoich kompetencji i uprawnień w sposób szczególny przygląda się terenom, które  narażone są i przez to wykorzystywane są niestety, do nielegalnego pozbywania się odpadów. Bardzo często są to nieogrodzone i niezabudowane tereny miejskie lub  nieruchomości prywatne.

Przypominamy więc, że w myśl obowiązujących przepisów, każda ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców bloków, czy też właścicieli  prywatnych wielolokalowych kamienic oraz właścicieli domów jednorodzinnych, powinna trafić do worków lub pojemników, skąd zostanie odebrana przez uprawnioną, koncesjonowaną firmę.

Posegregowane odpady można również we własnym zakresie bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki  Odpadów Komunalnych mieszczącego się we Włocławku na ul. Komunalnej 4.

Obowiązki właścicieli nieruchomości dot. utrzymania czystości bezpośrednio wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" oraz uchwały Rady Miasta Włocławek z 22 czerwca 2017 roku,  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek, oraz na podstawie art. 145 Kodeksu Wykroczeń. 

Na podstawie przepisów, strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, natomiast za wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń do 500 zł. Straż Miejska zachęca, by o wszelkich nieprawidłowościach informować pisemnie Komendanta Straży Miejskiej lub telefonicznie Dyżurnego Straży Miejskiej pod alarmowym numerem tel. 986.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz