We wrześniu dowiemy się, kto zimą zadba o drogi i chodniki

2018-08-02 09:10:35, Maciej Kowalczyk

MZUKiD ogłosił przetarg na zimowe utrzymanie Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie na terenie miasta Włocławek dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych, ścieżek rowerowych, chodników, kładek dla pieszych, realizowane w sezonie 2018-2019.

150 002 metry jezdni , ponad 39 km ścieżek rowerowych i prawie 5 km chodników, ponadto 3 kładki dla pieszych – dwie w ciągu drogi krajowej nr 91 (ul. Toruńska) i jedna nad torami kolejowymi (ul. Promienna). Zadanie zimowego utrzymania tych obiektów i szlaków stoii przed oferentami.

Zadanie podzielono na 2 części:

  • Część nr 1 pn.: „Zimowe utrzymanie jezdni na terenie miasta Włocławek”;
  • Część nr 2 pn.: „Zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych, chodników i kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek”.

Zgodnie ze specyfikacją, w terminie od 15.10.2018 r. do 30.11.2018 r. i od 1.4.2019 r. do 15.4.2019 r. ustala się gotowość wykonawcy do zimowego utrzymania ulic. W okresach od 1.12.2018 r. do 31.3.2019 r. wykonawca zobowiązany jest do podejmowania akcji każdorazowo, z chwilą wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących pogorszenie przejezdności (opady śniegu, śliskość itp.) i zapewnienie wymaganej przejezdności aż do ustąpienia tych warunków.

Otwarcie ofert w tym przetargu zaplanowano na wrzesień.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz