Konsultujemy miejski program ochrony przed hałasem

2018-05-08 10:22:33, Maciej Kowalczyk

Prezydent Miasta Włocławek rozpoczął konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek na lata 2018-2023” .

Głównym celem programu ochrony środowiska przed hałasem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm. Niniejsze opracowanie jest aktualizacją Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek na lata 2014-2018, przyjętego przez Radę Miasta Włocławek Uchwałą Nr XXXV/79/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest pod linkiem http://www.bip.um.wlocl.pl/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3 Maja 22, I piętro, pokój nr 19/20.

 

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu w terminie od dnia 07 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r. – szczegóły znajdują się w obwieszczeniu dostępnym pod linkiem: http://www.bip.um.wlocl.pl/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem/

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz