Wybory uzupełniające. Stanisław Pawlak o drogach i kolei

2024-07-05 12:25:36, Q4

Wybory uzupełniające do senatu już za nieco ponad dwa tygodnie. W czwartek 04 lipca Stanisław Pawlak przedstawił swoje priorytety w zakresie drogownictwa kolejnictwa. Kandydata poparli też przedstawiciele „paktu senackiego”.

Budowa trasy S-10 wraz z przeprawą mostową we Włocławku i budowa kolei wysokich prędkości łączącej największe miasta regionu z Warszawą – to priorytety kandydata Nowej Lewicy w wyborach uzupełniających o senatu. Stanisław Pawlak po raz koleiny podkreślił też, że będzie starał się o wybudowanie dodatkowego pasa ruchu i modernizację trasy DK-62 na odcinku łączącym Włocławek z Pikutkowem oraz budowę obwodnicy Brześcia Kujawskiego.

To są główne drogi, na które chciałbym położyć nacisk. One zapewniają bezpieczeństwo, jak również rozwój, szczególnie brzeskiej strefy gospodarczej, która wymaga dobrych dróg dojazdowych – mówił kandydat.

Stanisław Pawlak podkreślił też, że będzie lobbował za budową kolei dużych prędkości, która połączy największe miasta regionu z Warszawą.

Podczas konferencji kandydaturę Stanisława Pawlaka poparł poseł Piotr Kowal z Nowej Lewicy i wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska z Trzeciej Drogi.

Jestem głęboko przekonany, że niewiele jest takich osób, które posiadają tak głęboką wiedzę dotyczącą regionu, problemów społeczeństwa, które Pan Senator; mam nadzieję; reprezentuje. Jestem przekonany, że ten właściwy przegląd, właściwy zasób wiedzy, którą posiadł przez kilkadziesiąt lat funkcjonowania na różnych szczeblach administracji samorządowej jest kapitałem, który posiaa niewielu kandydatów – mówił z kolei Piotr Hemmerling, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski.

Wybory uzupełniające do Senatu RP odbędą się 21 lipca. Lokale wyborcze będą czynne od 7:00.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz