ZUS wypłaca kolejne trzynastki

2024-04-05 17:03:05, Q4

Ponad 66 tys. świadczeniobiorców w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało już z ZUS-u tzw. trzynastą emeryturę na łączną kwotę 118 mln zł. W całym kraju dodatkowe świadczenie trafiło do blisko 913 tys. emerytów i rencistów w łącznej kwocie ponad 1,6 mld zł. Kolejne terminy wypłat to 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych trzynastą emeryturę wypłaca z urzędu razem ze świadczeniem za kwiecień. Aby ją otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku. Jeśli termin płatności świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Dlatego część emerytów i rencistów, których termin płatności świadczenia przypadał 1 kwietnia, otrzymała dodatkową gratyfikację przed Wielkanocą- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłacił 66,3 tys. trzynastek, na łączną kwotę ponad 118 mln zł. Do piątku trzynastkę otrzyma kolejne 57 tys. osób na kwotę 101,6 mln zł. W sumie do 15 kwietnia w województwie kujawsko-pomorskim dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma ponad 286,2 tys. osób na łączną kwotę przeszło 509,8 mln zł – dodaje rzecznika.

W tym roku trzynasta emerytura to 1780,96 zł brutto. Z dodatkowego świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki jest uzależniona od wysokości pobieranego świadczenia podstawowego. Na przykład przy emeryturze 1 tys. zł brutto, emeryt otrzyma na „rękę” 1 586,67 zł, a przy świadczeniu wynoszącym minimum 2,5 tys. zł brutto i więcej - 1 406,67 zł.

Aby otrzymać trzynastkę, należy mieć ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na dzień 31 marca tego roku i pobierać to świadczenie. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby otrzymujące m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

(Inf. prasowa ZUS)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz