Miasto dofinansowuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2023-03-09 15:45:09, Q4

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 8 marca 2023 r. został ogłoszony wybór ofert w otwartym konkursie ofert nr 1 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

Łącznie zostały dofinansowane 64 przedsięwzięcia w ramach ośmiu zadań, w tym 32 inicjatywy mające na celu organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, sparingów, meczów kontrolnych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe.

W ramach konkursu zostały również dofinansowane: zajęcia sportowe dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją „Śródmieścia”, w szczególności dzieci i młodzieży; zawody i imprezy sportowe oraz sportowo-rekreacyjne, w tym popularyzujące turystykę kwalifikowaną. W ramach odrębnych zadań konkursowych, dotacje otrzymali organizatorzy: „Olimpiady Hefajstosa Włocławek”, zawodów „Sprawny Miś” oraz Półmaratonu Włocławek i Biegu Kujawiaka.

Dofinansowano również organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich.

 

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz