Blisko 2 miliony złotych czeka na sportowców

2024-01-04 13:10:42, Q4

Włocławski ratusz poinformował o zasadach przyznawania dotacji, stypendiów oraz nagród i wyróżnień dla sportowców z Włocławka w roku 2024. O czym warto wiedzieć?

DOTACJE

2 stycznia 2024 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert Nr 1 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej, w ramach którego na łączną kwotę 1 436 000,00 zł – 10 zadań, w tym:

5 zadań realizowanych w formie wsparcia:

1) 1 000 000 zł na szkolenie sportowe
2) 100 000 zł na organizację zawodów i imprez sportowych
3) 10 000 zł na turystykę kwalifikowaną
4) 56 000 zł Półmaraton i Bieg Kujawiaka
5) 100 000 zł na organizację imprezy sportowej o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub co najmniej międzywojewódzkim.

5 zadań realizowanych w formie powierzenia:

6) 15 000 zł zajęcia sportowe w ramach Rewitalizacji Śródmieścia
7) 25 000 zł organizacja wypoczynku letniego
8) 25 000 zł Olimpiada Hefajstosa
9) 5 000 zł Sprawny Miś
10) 100 000 zł organizacja zawodów i udział w zawodach sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

STYPENDIA

Do dnia 20 stycznia 2024 roku można składać wnioski na stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2023.
Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu i składać mogą je zarówno sami sportowcy, jak i kluby w których trenują. Podstawowymi warunkami, które należy spełnić są:
- zamieszkanie we Włocławku,
- wynik na poziomie co najmniej medalu Mistrzostw Polski w kategorii juniora młodszego lub starszej,
- posiadanie klasy sportowej (przyznawanej przez właściwe związki sportowe).
W budżecie miasta na ten cel zaplanowano 300 000,00 zł.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Zawodnicy, trenerzy i kluby sportowe mogą zgłaszać kandydatów do nagród i wyróżnień Prezydenta Włocławka. Kandydatami mogą być zarówno włocławscy sportowcy jak i ich trenerzy.
Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać do dnia 31 stycznia 2024 roku.
W budżecie miasta na ten cel zaplanowano 142 500,00 zł.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz