Pieniądze na likwidację barier architektonicznych – wnioski do 30 listopada

2022-11-16 12:31:27, Q4.pl

Pieniądze są przeznaczone na budowę wind, podjazdów i platform, remonty pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, termomodernizację budynków oraz przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

O wsparcie mogą ubiegać się placówki zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez co najmniej dwa lata, posiadające pozwolenie na budowę. Chodzi m.in. o: domy pomocy społecznej, ośrodki rehabilitacyjno-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, sanatoria, ośrodki kultury, placówki integracji społecznej i zawodowej, uczelnie, domy dziennego pobytu.

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/39496-pieniadze-na-likwidacje-barier-architektonicznych-wnioski-do-30-listopada

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz