Osoby niepełnosprawne i rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie samorządu Włocławka

2023-06-02 09:58:37, Q4

W dniach od 1 do 7 czerwca 2032 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku przeprowadzi nabór wniosków do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, czyli wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Pani Hanna Ćwiklińska uczestniczy w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” od dwóch lat. Jest bardzo zadowolona:

To bardzo ułatwia życie. Asystent nie jest osobą, która wyręcza w codziennym funkcjonowaniu, ale pomaga, a przede wszystkim mobilizuje. Mobilizuje do aktywności i do pracy. To jest głównie pomoc w dotarciu do miejsc, do których samemu ciężko dotrzeć osobie z niepełnosprawnościami. Mam wielkie szczęście, bo moja pani asystent jest dostępne właściwie przez całą dobę. Dziękuję jej za to.

Osoba z niepełnosprawnościami może wskazać we wniosku swojego asystenta. Może to być bliski, ktoś do kogo osoba wnioskująca ma zaufanie. Tak jest w większości przypadków – dodaje Piotr Grudziński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Istotne jest, że uczestnicy programu nie ponoszą odpłatności za usługi. Poza dorosłymi mieszkańcami, ze wsparcia osobistego asystenta mogą skorzystać dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób.

Znaczenie programu dla mieszkańców podkreśla prezydent Włocławka Marek Wojtkowski:

To bardzo ważny i potrzebny program. Chociażby w kontekście dostępu do rehabilitacji. Z asystentem dotarcie do ośrodka czy szpitala na rehabilitację jest łatwiejsze, a czasami po prostu możliwe. Opinie osób, które biorą w nim udział – chociażby pani Haliny – potwierdzają jak potrzebne są takie działania.

Wnioski w ramach czerwcowego naboru będzie można składać w siedzibie MOPR przy ul. Ogniowej 8/10 w godzinach od 8:00 do 14:00, w sali obsługi klienta - na stanowisku numer 11. Komórką odpowiedzialną za wydawanie i przyjmowanie wniosków jest Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Ważnym zakresem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku jest wspieranie pieczy zastępczej. Warto podkreślić, że w naszym mieście funkcjonuje obecnie 95 rodzin zastępczych (w tym 60 rodzin zastępczych spokrewnionych, 32 rodziny zastępcze niezawodowe i 3 rodziny zawodowe), w których łącznie wychowuje się 125 dzieci.

Mieszkańcy Włocławka, którzy chcieliby utworzyć rodzinę zastępczą, są mile widziani i proszeni o zgłoszenie się do lokalnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - w naszym mieście pełni tę funkcje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Ogniowa 8/10 -Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Rodziny zastępcze i ich wychowankowie mogą liczyć na wsparcie specjalistów (koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, pedagoga i psychologa).

Z tematyką pieczy zastępczej będzie można zapoznać się 6 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 w Teatrze Impresaryjnym, podczas spotkania z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Gościem specjalnym będzie Magdalena Różczka – aktorka należąca do grona Ambasadorów Dobrej Woli UNICEF w Polsce działających na rzecz pomocy dzieciom.

 

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz