Zamknij X

Włocławscy Strzelcy mają nowego Dowódcę

2021-12-03 13:28:07, Q4.pl

W dniu 3 grudnia br. we Włocławskim Klubie „Stara Remiza”, odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia Jednostką Strzelecką 4051 Włocławek, a także złożenie przyrzeczenia. Dotychczasowy dowódca Jednostki - Krzysztof Wójcik po blisko 9 latach prowadzenia działalności Włocławskiej organizacji proobronnej przekazał dowodzenie nad nią swojemu dotychczasowemu Zastępcy - Bartoszowi Szymańskiemu.

Decyzje o przekazaniu dowodzenia Włocławską Jednostką podjąłem już na początku tego roku. Przeprowadzka do Torunia oraz podjęcie zawodowej służby wojskowej na stanowisku oficera prasowego, uniemożliwiły mi dalsze angażowanie się w jej pracę w takim stopniu w jakim bym sobie życzył. Dowodzenie Jednostką przekazałem po blisko 9 latach ciężkiej pracy na rzecz lokalnego środowiska proobronnego i jestem dumny, że mogłem to zrobić na ręce mojego dotychczasowego zastępcy, a także przyjaciela, ponieważ mam pewność, że jest w 100% przygotowany do tej roli i sobie z nią doskonale poradzi! - powiedział ustępujący Dowódca Jednostki Krzysztof Wójcik.

W czasie zorganizowanej uroczystości, strzelcy wręczyli podziękowania dla osób i instytucją, które już od wielu lat współpracują z Jednostką i wspierają ją w prowadzonej działalności statutowej. Uroczystość zakończyła się złożeniem przez rekrutów przyrzeczenia strzeleckiego, co pozwoliło im stać się pełnoprawnymi członkami czynnymi stowarzyszenia.

Bardzo serdecznie dziękuję Krzyśkowi za ogrom pracy i zaangażowania jaki przez te wszystkie lata włożył w rozwój naszej Jednostki Strzeleckiej. Mam nadzieję, że w swojej działalności będę wstanie dorównać jego osiągnięciom, a nasi Włocławscy Strzelcy dalej będą mogli wyjeżdżać na szkolenia, rozwijać się i w przyszłości zasilać szeregi służb mundurowych. - podkreślił nowy Dowódca JS 4051 - Bartosz Szymański.

Życiorysy ustępującego i nowego dowódcy:

Krzysztof Wójcik - absolwent wydziału prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, gdzie w roku 2017 uzyskał tytuł magistra prawa. Dodatkowo w czasie studiów z wynikiem bardzo dobrym ukończył szkołę podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu i uzyskał stopień kaprala. Następnie odbywał w ramach Narodowych Sił Rezerwowych służbę w 2 Pułku Inżynieryjnym w Inowrocławiu, w którym to do 2017 roku pełnił różne stanowiska służbowe. W 2018 roku chor. ZS Krzysztof Wójcik ukończył kurs oficerski w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i w lipcu 2019 roku został mianowany na stopień podporucznika. Od marca bieżącego roku pełni na stanowisku oficera prasowego zawodową służbę wojskową w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. W czasie swojej 9 letniej działalności strzeleckiej chor. ZS Krzysztof Wójcik ukończył kursy z zakresy wychowawcy kolonijnego oraz kierownika wypoczynku, kursy z zakresy pierwszej pomocy, sternika motorowodnego, ratownictwa pola walki, prowadzącego strzelanie, a także kurs dla instruktorów organizacji pozarządowych i nauczycieli klas mundurowych.


Bartosz Szymański od 4 marca 2016 roku pełnił w Jednostce funkcję Zastępcy Dowódcy Jednostki Strzeleckiej, a wcześniej członka zarządu Jednostki. W roku 2010 uzyskał we Wyższej Szkole Informatyki tytuł Inżyniera. Swoją przygodę z działalnością proobronną rozpoczął w 2006 roku, a w 2008 roku ukończył wojskową szkołę podoficerską w specjalności łączności, gdzie uzyskał stopień wojskowy kaprala. W latach 2008-2014 działał w grupie proobronnej SPAT w Bydgoszczy gdzie zajmował stanowisko dowódcy sekcji. chor. ZS Bartosz Szymański w 2013 roku ukończył szkołę DELTA przygotowującą jej absolwentów do ochrony osób i mienia. Dodatkowo w swojej dotychczasowej działalności strzeleckiej ukończył kurs instruktora organizacji proobronnych i klas mundurowych, kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy, sternika motorowodnego, wychowawcy kolonijnego, skoczka spadochronowego oraz sędziego strzeleckiego. Ponadto posiada uprawnienia do prowadzenia strzelań, a także dopuszczenie do posiadania broni palnej.

(Informacja prasowa JS 4051 Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz