Teresa Wargocka: Kształcenie zawodowe jest priorytetem edukacyjnym

2021-10-21 14:57:11, Q4.pl

Zadaniem Sejmowej podkomisji ds. kształcenia zawodowego jest monitorowanie wdrażanie reformy edukacji w tym obszarze. Dzisiaj, wizytacja komisji odbywa się we Włocławku, na zaproszenie poseł Joanny Borowiak.

Na zaproszenie Joanny Borowiak, posłowie i posłanki, spotkali się w Państwowej Uczelni Zawodowej z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, dyrektorami szkół, wiceprezesem PSSE, samorządowcami oraz przedsiębiorcami. 

Cieszę się, że Włocławek i powiat włocławski mają szansę jako pierwsze zaprezentować przykłady dobrych praktyk. Że nasze szkoły z miasta i powiatu będą mogły podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji reformy szkolnictwa zawodowego, branżowego – mówi Joanna Borowiak, poseł na Sejm.

To pierwsza tego typu wizytacja, ale jak podkreślają członkowie komisji, proces ten będzie kontynuowany. Kształcenie zawodowe jest priorytetem Rządu już drugą kadencję. Dzięki tego typu wizytacjom, Rząd jest w stanie dotrzeć do wszystkich placówek edukacyjnych i ocenić przebieg reformy.

Wiemy, że w tym momencie na tyle zmienia się sytuacja na rynku pracy, że jesteśmy w zasadzie na rynku pracownika, nie pracodawcy. To pracodawcy poszukują teraz dobrych fachowców, trzeba to pokazać młodemu człowiekowi, że w momencie gdy on wybiera swój zawód, wybrał te specjalności które są potrzebne na rynku, bo to jest też do niego przyszłość. - mówi Urszula Rusecka, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

W dwudniowym programie znajduje się także Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu, a także wizytacja Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

Budujemy wspólnie z samorządami, z dyrektorami szkół, z placówkami edukacyjnymi – wspólnie budujemy dobre kształcenie zawodowe. Tak, aby każdy uczeń mógł swoje umiejętności, predyspozycje wykorzystać do dobrego przygotowania zawodowego, aby przemysł czy gospodarka miały dobrych, kompetentnych fachowców. - mówi Teresa Wargocka, Przewodnicząca Podkomisji ds. Kształcenia Zawodowego

Kształcenie zawodowe cały czas cieszy się niezbyt dobrą opinią wśród młodych ludzi. Powodem, według niego, jest trend kierujący młodzieżą, która wybiera tzw „lekkie zawody” jako ścieżkę kariery.

Nabór jest dobry, ale może nie w stu procentach taki, jakbyśmy chcieli. Czasami musimy dostosowywać klasy do ilości chętnych, ale to co zakładamy ilościowo udaje się nam osiągnąć. - mówi Piotr Człapiński, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Dyrektor włocławskiego „Elektryka” uważa, że aby przyciągnąć kolejnych uczniów potrzebne są nowe rozwiązania systemowe takie jak stypendia, czy programy pomocowe.

Pomimo braków kadrowych i małego zainteresowania kształceniem zawodowym wśród uczniów, którzy preferują szkoły ogólnokształcące, jak podkreślają władze województwa; włocławskie szkoły techniczne znajdują się w czołówce naszego regionu.

Włocławskie szkoły techniczne to olbrzymi potencjał. Ten potencjał, wraz z potencjałem Państwowej Uczelni Zawodowej stawia nas w czołówce ośrodków szkolenia zawodowego zawodowego w naszym regionie, ale myślę, że nie tylko w naszym regionie – mówi Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa.

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz