Anwilowe warsztaty chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku - wideo i zdjęcia

2018-04-12 10:22:18, Maciej Kowalczyk

Była to już druga edycja warsztatów skierowanych douczniów gimnazjów oraz szkół podstawowych, które odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. W roli ekspertów organizowanych przez ANWIL warsztatów wystąpili pracownicy naukowi i studenci wydziału chemicznego Politechniki Łódzkiej.

ANWIL od wielu lat angażuje się w popularyzację nauki chemii na wszystkich poziomach kształcenia. Wśród inicjatyw podjętych przez spółkę na rzecz podnoszenia poziomu edukacji we Włocławku znalazły się takie, które realizowane sa w partnerstwie z innymi instytucjami. Przykładem takiej modelowej współpracy są właśnie Anwilowe warsztaty chemiczne, których druga edycja odbyła się w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku.

Tego typu spotkania mają przede wszystkim pokazanie, że chemia jest naprawdę praktyczną nauką dziedziny życia – jak mówi dyrektor ds. personalnych ANWIL S.A. Andrzej Kisielewski. Anwilowi zależy na tym aby uczniowie szkól gimnazjalnych i podstawowych myśleli o swoim życiu w perspektywie rozwijania pasji chemicznych, bo to się wiąże z ewentualnym późniejszym zatrudnieniu w ANWILU – jak dodaje.

W wykładach i ćwiczeniach udział wzięło ponad 60 uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych z Włocławka i regionu. Spotkanie z chemią rozpoczął krótki wykład, po którym uczestnicy w dwóch grupach uczestniczyli w zajęciach warsztatowych.

Jak powiedziała prodziekan ds. studenckich z wydziału chemii Politechniki Łódzkiej Izabela Witońska – dzisiaj mamy warsztaty na temat polimerów, właściwości polimerów ale również chcemy aby sami uczniowie mogli poeksperymentować, w związku z tym zajęcia w laboratorium.

Uczniowie mogli zatem zobaczyć kompozyty ceramizujące, które pod wpływem wysokiej temperatury z materiałów elastycznych zamieniają się w materiał porowaty ceramiczny sztywny, pianki poliuretanowe oraz przeprowadzali doświadczenia z zakresu mechaniki gumy.

Warto dodać, że w Zespole Szkół Chemicznych od dwóch lat tworzone są klasy patronackie ANWIL o kierunku technik technologii chemicznej czy firmy D&R o kierunku technik analityk. Oprócz fachowej wiedzy i zajęć praktycznych, uczniowie mają możliwość odbywania zajęć praktycznych na terenie spółki ANWIL czy podczas wyjazdów studyjnych. Ponadto uczniowie klas patronackich otrzymują finansowanie dojazdów do szkoły, wyprawkę szkolną, stypendia oraz wiele innych.

Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku Krystyna Młotkowska podkreśla, że kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami odbywa się na wszystkich kierunkach. Jestem dumna z naszej młodzieży. Mamy 35 stypendystów stypendium marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, co świadczy o tym, że nasza młodzież osiąga bardzo dobre wyniki z przedmiotów teoretycznych i zawodowych.

Poniżej publikujemy relację z warsztatów.

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz