1,8 miliona dla Inkubatora. Skorzystają przedsiębiorcy z Włocławka

2021-10-21 13:05:33, Q4.pl

"Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości" – to nazwa projektu, którego realizacja rozpocznie się niebawem w Inkubatorze. W ramach podejmowanych działań zostanie rozbudowana infrastruktura, zwłaszcza informatyczna, jednak beneficjentami będą przede wszystkim włocławscy przedsiębiorcy.

Miliard złotych – tyle warte są inwestycje prowadzone w tej chwili przez firmy we Włocławku. Zakłady inwestują w rozbudowę możliwości produkcyjnych i w ślad za tym podnoszą poziom zatrudnienia. Jednak firmy w mieście to nie tylko duże fabryki zatrudniające setki i więcej pracowników. To także mniejsze firmy działające na lokalnym i ogólnopolskim rynku. To właśnie one będą też beneficjentami umowy zawartej wczoraj w Toruniu. Pośrednikiem ma być Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości.

Inkubator Przedsiębiorczości to nie jest budynek. To jest cały pakiet, który ma wspierać nowych przedsiębiorców - osoby, które czują w sobie i możliwość i potrzebę realizowania się w biznesie – poprzez wsparcie szkoleniowe consultingowe i eksperckie – podkreślał na briefingu prasowym poświęconym pozyskaniu dotacji Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta.

Projekt, który będzie realizowało Włocławskie Centrum Biznesu wart jest 2,3 miliona złotych przy czym pozyskane dofinansowanie to ponad 1,8 miliona. Skład się on z czterech odrębnych komponentów.

Pierwszy z nich - inwestycyjno-szkoleniowy, polegać będzie na inwestycjach w infrastrukturę WCB, zwłaszcza informatyczną:

Świat się rozwija. Przedsiębiorcy zaczynają korzystać z narzędzi wirtualnych i my również, jako lokalna instytucja biznesu, chcielibyśmy zapewnić im możliwość skorzystania z tych wirtualnych narzędzi. W ramach inwestycji planujemy dokonać zakupu serwerów, które będą służyły nam do opracowania „chmury” dla lokalnych przedsiębiorców. Chmury, która poza przestrzenią dyskową, będzie zawierała również pewne podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczych; chociażby bezpłatny program księgowy – tłumaczy dyrektor WCB Jakub Girczyc.

W ramach tej części projektu przeszkoleni zostaną także pracownicy Centrum, którzy zyskają wiedzę doradczą w zakresie modelowania biznesowego, tworzenia biznesplanów i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla firm.
Po zakończeniu tych działań pracownicy WCB przejdą do kolejnego elementu projektu, jakim jest świadczenie usług doradczych i szkoleniow ych. Według założeń projektu z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać 80 przedsiębiorców z Włocławka i obszaru funkcjonalnego. Efektem tych działań ma być rozwój działalności przedsiębiorców korzystających z tych wyspecjalizowanych usług świadczonych przez WCB. 40 kolejnych firm będzie beneficjentami kolejnego, trzeciego komponentu, w ramach którego będą mogli skorzystać z usług specjalistycznych. Grant na tego typu usługi, dla każdego z przedsiębiorców wyniesie 17 tysięcy złotych. W tym przypadku to beneficjent będzie decydował, w której instytucji otoczenia biznesu wydatkuje te środki.

W ramach realizowanego projektu powstanie też platforma internetowa dedykowana przedsiębiorcom i umożliwiająca im zarówno korzystanie ( w formie on-line) z usług WCB, jak i zacieśniająca współpracę instytucji z lokalnym przedsiębiorcami. Jednak to nie jedyne jej zadanie. Przedsięwzięcie ma umożliwić też ściślejszą współpracę i wymianę doświadczeń z innymi Instytucjami Otoczenia Biznesu działającymi w naszym regionie. Ta współpraca nie odbywać się będzie jednak tylko w formie on-line. Przewidziano przeprowadzenie dwóch konferencji z udziałem IOB, w ramach tych spotkań mają zostać wypracowane koncepcje i narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców w regionie.

Realizacja projektu rozpocznie się już w listopadzie, kiedy rozpoczną się nabory firm zainteresowanych usługami doradczymi, jak i grantami oferowanymi przez Inkubator. Szczegóły znaleźć będzie można na stronie internetowej instytucji, jak i na jej kanałach społecznościowych.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz