Nadal można zgłaszać się na rachmistrzów spisowych

2021-02-12 08:20:19, Q4.pl

Do 16 lutego 2021 r. potrwa przedłużony nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do prac w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021).

Kto może zostać rachmistrzem? Kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru dostępne są tutaj.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie prowadzony w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz