Kończy się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

2021-02-09 08:24:54, Q4.pl

Do 9 lutego 2021 r. potrwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021). Dokumenty należy składać do Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru znajdują się w Zarządzeniu nr 27/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Treść zarządzenia dostępna jest tutaj.

Informacje można również uzyskać pod nr tel. (54) 414 42 68, (54) 414 42 38 oraz (54) 414 43 85, tj. w Gminnym Biurze Spisowym we Włocławku, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz