Instalacje wodociągowe zimą. Jak je prawidłowo zabezpieczyć – przypomina MPWiK

2021-01-08 08:28:51, Q4.pl

Do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przed nastaniem mrozów należy zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, zaizolować przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieocieplane pomieszczenia, oczyścić studzienki wodomierzowe, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności naprawić uszkodzone pokrywy; zabezpieczyć sam wodomierz w taki sposób, aby izolację cieplną można było łatwo zdjąć dla odczytania jego stanu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przypomina, że w czasie zimy nie wolno dopuścić do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów, studni rewizyjnych, publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., w tym również uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, znajdującego się przed posesją.

Pełna informacja na ten temat dostępna jest tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz