Wiosną rozpoczną się szkolenia dla przyszłych ratowników wodnych

2020-11-27 15:00:22, Q4.pl

Blisko tysiąc mieszkańców naszego regionu będzie mogło zdobyć kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do pracy w ratownictwie wodnym. Szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kursy zawodowe dla ratowników wodnych, sterników motorowodnych lub płetwonurków, ruszą wiosną i prowadzone będą przez 3 kolejne lata.

Projekt zyskał 3,5 miliona złotych wsparcia ze środków unijnych w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dziś (27 listopada) marszałek województwa Piotr Całbecki przekazał umowę o dofinansowanie projektu prezesowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciejowi Banachowskiemu.

Dzięki szkoleniom zwiększymy liczbę ratowników, którzy patrolują akweny wodne i zabezpieczają kąpieliska w naszym regionie. Jest to o tyle ważne, że zawodowych ratowników wodnych wciąż brakuje – mówił prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciej Banachowski.

Praca w ratownictwie wodnym to wymagające poświęcenia, bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego wykonujący ten zawód cieszą się społecznym uznaniem i szacunkiem. W jednostkach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w naszym regionie pracuje ponad 700 ratowników.
Zawodowym ratownikiem wodnym może zostać osoba pełnoletnia, która ukończy szkolenie w tym kierunku i kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kandydat powinien także posiadać dodatkowe uprawnienia związane z ratownictwem wodnym, np. kurs płetwonurka czy sternika motorowego.

Ze szkoleń zawodowych dla ratowników wodnych skorzysta 915 mieszkańców naszego regionu. Do udziału zapraszamy osoby dorosłe (od 18 do 65 lat), z wykształceniem podstawowym lub średnim, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Ofertę szkoleń kierujemy do osób defaworyzowanych na rynku pracy, szczególnie po 50. roku życia oraz mieszkańców małej i średniej wielkości miast. Do udziału w kursach zachęcamy również pracowników służb państwowych – policjantów, strażaków i żołnierzy, którym szkolenia umożliwią zdobycie nieposiadanych dotąd kwalifikacji w zakresie ratownictwa. Do rekrutacji będą mogli przystąpić także uczniowie ostatnich klas szkół mundurowych, harcerze i członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, którzy pełnoletność ukończą w tracie trwania projektu.

Każdy uczestnik weźmie udział w kursach:

  • ratownika wodnego
  • kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • sternika motorowodnego lub płetwonurka.

Szkolenia zakończone będą egzaminem. Uczestnicy, którzy uzyskają wynik pozytywny, otrzymają certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. Nabędą tytuł ratownika i będą mogli starać się o zatrudnienie w jednostkach WOPR. Ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy wymagany jest także od starających się o pracę w służbach mundurowych (straż pożarna, policja, wojsko), jednostkach TOPR i GOPR, a także od przyszłych kierowców karetek.

Szkolenia odbywać się będą w 15 osobowych grupach. Uczestnicy wezmą udział zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych. Kursy prowadzone będą w trybie stacjonarnym i – w zależności od sytuacji epidemicznej – częściowo zdalnie. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Pierwsze kursy ruszą wiosną przyszłego roku. Planowany termin zakończenia projektu to 2023 rok.

Za rekrutację i organizację szkoleń odpowiadać będą lider projektu – WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, wspólnie z sześcioma partnerami:

  • Nadgoplańskim WOPR w Kruszwicy,
  • Rejonowym WOPR w Bydgoszczy,
  • Rejonowym WOPR w Toruniu,
  • Włocławskim WOPR we Włocławku,
  • Lipnowskim WOPR w Lipnie,
  • Wdeckim WOPR w Tleniu.

Informacje o naborze, zasadach rekrutacji i szkoleniach będą dostępne na stronach internetowych partnerów projektu oraz na ich profilach w mediach społecznościowych.

Lider projektu:
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tel. 663 731 737, e-mail: wopr.kujawskopomorskie@wp.pl

W ramach projektu każdy z partnerów otrzyma specjalistyczny sprzęt do szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego. Wartość sprzętu dla każdej jednostki WOPR to 280 tysięcy złotych. Środki umożliwią zakup m.in. zestawu fantomów do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz fantomów do zadań ratunkowych, defibrylatorów ADE i defibrylatorów szkoleniowych, zestawu opatrunków, kół ratunkowych, kamizelek ewakuacyjnych, desek do ratowania tonących i desek ortopedycznych, łodzi wiosłowych, lin i rzutek ratowniczych.

Wartość całego projektu to ponad 4 miliony złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 3,5 miliona złotych.

(Informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego + fot. Mikołaj Kuras)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz