Ośrodek Szkolenia Zawodowego i WOPR wspólnie szkolą ratowników

2018-07-17 13:44:00, Maciej Kowalczyk

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku, ponownie organizują szkolenie zawodowe – ratownik wodny z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Po analizie przeprowadzonej wśród młodzieży, zgłaszającej się do Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku, można stwierdzić jakie szkolenia cieszą się największym zainteresowaniem. Propozycje szkoleń można zweryfikować z zapotrzebowaniem pracodawców współpracujących z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Po analizie lokalnego rynku pracy przez OSZ stwierdzono, że jest zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami uprawniającymi do wykonywania zawodu ratownika wodnego. Po przeprowadzeniu rozmowy z prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku, wyraził on chęć zatrudnienia 10 osób z kwalifikacjami uprawniającymi do wykonywania zawodu ratownika wodnego. WOPR we Włocławku dysponuje możliwością zatrudnienia pracowników we włocławskich pływalniach, a także przy kąpieliskach otwartych w okolicy.

W szkoleniu weźmie udział 10 bezrobotnych osób w wieku 18 – 25 lat, które zgłosiły się do OSZ z chęcią wzięcia udziału w szkoleniu. Przed szkoleniem zawodowym, młodzież zrealizowała 18 godzin warsztatów Indywidualnego Planu Kariery, które poprowadził doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP we Włocławku. Podczas zajęć zbadane zostały predyspozycje uczestników oraz określone możliwości podjęcia przez nich pracy w zawodzie ratownika.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu miały osoby z najniższym wykształceniem, bez kwalifikacji zawodowych, pochodzące z terenów wiejskich oraz z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Jest to grupa osób, która ma szczególnie trudną sytuację oraz problemy w poruszaniu się po rynku pracy.

Zajęcia rozpoczęły się od sprawdzenia umiejętności pływackich potencjalnych uczestników szkolenia. Szkolenie - ratownik wodny z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy ma na celu przygotowanie osób do pełnienia służby w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych. Osoby, które ukończyły szkolenie mają możliwość podjęcia zatrudnienia na pływalniach, wodach otwartych. Kurs ma także na celu zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy i kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. Możliwość podjęcia pracy nie jest sezonowa, trwa cały rok. Szkolenie potrwa 142 godziny.

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz