Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oddają krew

2020-11-20 14:42:13, Q4.pl

Lekarstwo, które nie ma swojego wymiennika, ani syntetycznego zastępstwa. Uzdrawia, leczy, daje życie. Wzorem wszystkich honorowych i okazjonalnych dawców, również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej włączyli się w akcje donacji krwi, zasilając zasoby Regionalnego oraz Powiatowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wspólnymi siłami, w takcie podjęcia rękawic rzuconych przez drugą falę Covid-19, mundurowi z 8. K-PBOT w ostatnim czasie oddali już ponad 150l krwi. Organizm produkuje dokładnie tyle krwi, ile potrzebuje, a już po jednym dniu po jej oddaniu, ilość płynu w obiegu  wraca do normy. Warto również zwrócić uwagę, że do pobrania krwi i jej próbek do badań stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku. Sam fakt regularnego oddawania krwi nie generuje żadnej nadprodukcji lub komplikacji zachodzących w organizmie dawcy. Jednorazowo pobierana jest najczęściej jedna jednostka krwi pełnej czyli 450 ml.

Do oddania krwi  należy się przygotować, aby jej jakość była na tyle wysoka, żeby pomóc, a nie zaszkodzić biorcy. Dobry sen oraz 2l wody / soku wypitego przed pobraniem, połączone z lekkostrawnym porannym posiłkiem wzmocnią nasz organizm.  Należy unikać zakwaszenia organizmu intensywnym wysiłkiem, palenia tytoniu, spożycia alkoholu oraz innych środków zmieniających nastrój.

Sam proces donacji trwa ok 8 minut . Łączny pobyt w miejscu poboru krwi to około 1 godziny. W związku z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Dawców Krwi warunkiem zarejestrowania się do oddania krwi jest okazanie dokumentu tożsamości, pozwalającego zidentyfikować dawcę (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy). W przypadku osób bez nadanego numeru pesel, konieczne jest okazanie legitymacji ucznia, studenta lub innego wiarygodnego dokumentu, umożliwiającego identyfikacje. Nie ma obowiązku przedstawienia żadnych wyników laboratoryjnych, nie trzeba znać również swojej grupy krwi. Krew pełna może być pobierana od dawcy nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzny i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiety. Przerwa między pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Przed każdym pobraniem krwi od dawcy wykonywane są badania oznaczenia poziomu hemoglobiny lub pełną morfologie krwi, określona zostaje grupa krwi dawcy, a pobraną pełną próbę krwi bada się w kierunku obecności wirusów.

Osocze to jeden ze składników krwi, w których zawieszone są składniki komórkowe krwi oraz białka, związki organiczne i nieorganiczne.  Dzięki osoczu w organizmie transportowane są cząsteczki niezbędne do prawidłowej pracy wszystkich komórek – białka, elektrolity oraz substancje odżywcze, a dzięki obecności fagocytów i przeciwciał w nim zawartych osocze pełni funkcje obronne przeciwko obcym antygenom. Z uwagi na tę właśnie właściwość ten składnik jest pożądany od dawców w kontekście terapii osób chorujących na Covid-19. Podanie objawowemu pacjentowi osocza „ozdrowieńca", którego krew posiada już przeciwciała, może pomóc szybciej wrócić do zdrowia. Za ozdrowieńca uznaje się osobę, u której wykryto materiał genetyczny wirusa SARS-C0V-2. Przechodziła ona zakażenie bezobjawowo bądź skąpoobjawowo, a obecnie wykonywane wymazy z nosogardzieli nie wskazują na obecność wirusa. To również osoba, która nie miała stwierdzonego testem zakażenia, ale w jej krwi obecne są przeciwciała wirusowi SARS-CoV-2. Dawcą osocza może zostać każda osoba, spełniająca kryteria w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, a dodatkowo:

  • Ukończyła 18 lat, ale nie więcej niż 65 lat,
  • Chorowała na COVID-19 i uznana została za wyleczoną,
  • Od chwili uzyskania ostatniego ujemnego wyniku wymazu, upłynęło 14 dni lub dla osób, które nie miały wykonanych badań kontrolnych minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub zakończenia izolacji,
  • W przeszłości nie miała transfuzji krwi lub jej składników,
  • Nie istnieją przeciwwskazania do oddania krwi,
  • Dawca wyraził pisemna zgodę na wykorzystanie osocza.

Osocze rozdzielone jest z pobranej krwi. Pozostałe składniki przetaczane są do tej samej żyły. Cała procedura trwa ok 30 min. Jednorazowo pobiera się nie więcej niż 750 ml osocza. Jeżeli pobór wyżej wskazana metodą nie jest możliwy, osocze wydzielane jest z pobranej próby krwi pełnej – z 450 ml krwi otrzymuje się ok 220 ml osocza. W zależności od ilości przeciwciał neutralizujących wirusa, jednemu choremu na COVID-19 należy przetoczyć od 200 do 400 ml osocza.

Jest wiele możliwości bezpośredniego wsparcia pacjentów, u których przebieg choroby jest ciężki. Oddając krew, a w szczególnych wypadkach osocze, wspólnie możemy przyczynić się do uratowania ich zdrowia lub życia.

(Informacja prasowa 8.K-PBOT)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz