Powstanie projekt przebudowy ul. Żelazne Wody

2020-11-18 08:44:08, Q4.pl

Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa/przebudowa dróg gminnych” – ul. Żelazne Wody”.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w postaci pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę ul. Żelazne Wody.

Projekt sporządzi wykonawca wyłoniony w toku postępowania ofertowego: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROGIS Marcin Szczepanowski.

Inwestycja zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z zaprojektowaniem przekrojów w podstawowym zakresie, chodników, kanalizacji deszczowej, regulacji urządzeń obcych.

Określony w specyfikacji termin opracowania dokumentacji to 15.12.2020 r.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz