Zmiany w organizacji ruchu

2020-10-30 08:29:57, Q4.pl

W dniu 01 listopada 2020 r. nastąpi zmiana czasowej organizacji ruchu na okoliczność obchodów Wszystkich Świętych – informuje Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do dnia 02.11.2020 r.

Swoim zakresem będzie obejmować: al. Chopina na odcinku od ul. Komunalnej do Al. Kazimierza Wielkiego, ul. Komunalną (wraz z łącznikiem do ul. Cmentarnej), ul. Cmentarną, ul. K. Górskiego.

Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje zaprojektowanie na ww. drogach: czasowego oznakowania pionowego, poziomego oraz czasową lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakłada się:

 • kierowanie ruchem drogowym ręcznie, przez uprawnione służby;
 • ruch jednokierunkowy na ul. Cmentarnej, łączniku ulic Cmentarnej i Komunalnej oraz na ul. Komunalnej;
 • wyjazd z ul. Cmentarnej tylko w lewo;
 • zamknięty ruch kołowy na ul. K. Górskiego na odcinku od Al. Chopina do rozwidlenia ul. K. Górskiego i Sportowej;
 • na al. Chopina wygrodzenie wzdłuż cmentarza w pasie rozdziału jezdni za pomocą taśmy U-22;
 • skanalizowanie ruchu na ul. Cmentarnej przy pomocy czasowego oznakowania poziomego oraz urządzeń BRD oraz trwałego wygrodzenia pasa
 • wyłączonego z ruchu na parkingu na ul. Cmentarnej naprzeciw cmentarza wygrodzenie części parkingu dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • wydzielenie zatok postojowych na ul. Cmentarnej wzdłuż pętli autobusowej częściowo dla pojazdów zaopatrzenia i częściowo dla osób z
 • niepełnosprawnością ruchową;
 • wygrodzenie na łuku (wyjazd z łącznika w ul. Cmentarną) w celu uniemożliwienia postoju pojazdów;
 • zamkniecie przejazdu na wysokości firmy „Petrokan”;
 • zasłonięcie sygnalizatorów świetlnych na Al. Chopina dotyczących skrętu w ul. Cmentarną i K. Górskiego.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz