Rewitalizacja kluczowym punktem w przyszłorocznym budżecie dla SLD

2020-10-01 14:57:54, Q4.pl

Rewitalizacja i inwestycje publiczne; właśnie te słowa dominowały na „budżetowej” konferencji Klubu Radnych Lewicy. Radni zgłosili do przyszłorocznego budżetu aż 58 propozycji. Wśród nich znalazły się między innymi podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji oświaty, czy program leczenia bezpłodności in vitro.

Z historii doskonale wiemy, że po każdym kryzysie ekonomicznym, a takim również jest pandemia COVID-19, najlepiej sprawdzały się inwestycje publiczne. Napędzają one gospodarkę, w szerokim tego słowa znaczeniu dlatego też i nasze propozycje również przeważają w tym względzie inwestycyjnym. - tymi słowami Piotr Kowal, przewodniczący Klubu Radnych Lewica rozpoczął konferencje prasową na temat propozycji do budżetu Miasta Włocławek na rok 2021.

To właśnie inwestycje dominowały w zaprezentowanych propozycjach. Chodzi tu zarówno o przebudowy ulic, jak i budowy ciągów komunikcyjnych. Na liście znalazły się między innymi:

  • budowa ulicy Celulozowej
  • przebudowa ulicy Letniej
  • przebudowa placu Wolności
  • zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego
  • budowa połączenia ul Celulozowej z Barską 
  • budowa sali gimnastycznej przy SP nr 8

Jak widać plany inwestycyjne dotyczą wszystkich dzielnic miasta, jednak szczególne miejsce wśród propozycji Lewicy zajmują te dotyczące procesu rewitalizacji. Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Wawrzonkoski podkreśla, że Śródmieście wyraźnie odstaje obecnie od innych dzielnic Włocławka:

Najstarsza część miasta wyraźnie ustępuje oczekiwaniom – stwierdził – Dlatego opowiadamy się za tym, żeby ten program przyjęty przed dwoma laty, obliczony na 10 lat i zaplanowane tam wydatki inwestycyjne rzędu 300 i więcej milionów, żeby ten proces konsekwentnie każdego roku realizować.

Stąd też postulat by w budżecie na 2021 rok zwiększyć zaangażowanie finansowe miasta w projekty rewitalizacyjne, w porównaniu z tegorocznym budżetem. Konieczność takich zmin podkreśla też radna Wanda Muszalik:

Ubiegamy się o plac przy teatrze, o tak zwany „zielony ciąg” (…) od ulicy Zduńskiej do Parku Łokietka. Myślę że w najbliższym czasie zostanie podjęta realizacja. (…) (Rewitalizacja – przyp. Red.) To jest nasze oczko w głowie, bo jak wiemy wszyscy przyjeżdżający do miasta, poza mieszkańcami, idą w tej chwili w stronę placu Wolności i ten ciąg komunikacyjny trzeba poprawić. Chcemy też poprawić plac przy „Diagmedzie” - mówi radna, wskazując, że ten plac także nie jest najlepszą wizytówką miasta.

Projektów w Śródmieściu, których konieczność realizacji podnosi Lewica jest zdecydowanie więcej, niemniej, jak podkreśla radny Jarosław Hupało istotą propozycji radnych jest zrównoważony rozwój wszystkich dzielnic:

Tak, żeby w każdym miejscu naszego miasta te inwestycje miały swój wymiar, podnosiły jakość i standard życia mieszkańców – tłumaczy radny – Dokładając te propozycje mamy na uwadze to, że w naszym samorządzie mowa jest o oszczędnościach. Pandemia ma swój wymiar, jak wspomnieli moi przedmówcy nie zawsze z budżetu państwa dostajemy odpowiednią ilość pieniędzy, żeby realizować nasze zadania, zarówno własne jak i te, które są powiązane z ogólnokrajowymi. Zwróćcie uwagę, że wiele inwestycji, jakie zaproponowaliśmy i zgłaszamy je do budżetu ma swoje źródła finansowania w środkach zewnętrznych. 

Radny podkreśla, że 60% proponowanych projektów, będzie realizowana z udziałem środków zewnętrznych. 
Na proponowanej przez Lewicę liście projektów znajdziemy także inne, nie związane z infrastrukturą. Są to, między innymi, wdrożenie programu in vitro i podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji oświaty.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz