Kończy się czas na składanie projektów do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021!

2020-09-22 08:34:28, Maciej Kowalczyk

Jeszcze tylko do środy 23 września 2020 roku mieszkańcy Włocławka mają czas na zgłoszenie projektów.

Można to uczynić drogą elektroniczną lub poprzez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urn wystawionych w budynkach: Urzędu Miasta (Zielony Rynek 11/13), Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Żabia 12a).

Do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć listę osób popierających projekt.

Do podziału są 4 000 000 złotych (słownie: cztery miliony złotych), w poszczególnych kategoriach projektów:

zielona – 1 000 000 złotych (obejmuje projekty związane z roślinnością na terenach należących do Miasta Włocławek).

instytucjonalna – 1 000 000 złotych (są to projekty realizowane na obszarze należącym do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek).

ogólnomiejska – 2 000 000 złotych (obejmuje projekty, które nie kwalifikują się do pozostałych kategorii).

Maksymalna wartość pojedynczego projektu/zadania może wynieść 1 000 000 złotych.

Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do 23 października 2020 roku. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 13 listopada 2020 roku.

Głosowanie będzie trwało od 16 do 30 listopada 2020 roku.

Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do 30 grudnia 2020 roku.

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji, polecamy stronę wloclawek.pl: oraz serwis

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz