Czas na złożenie 'deklaracji śmieciowej'. Jak to zrobić?

2020-03-31 14:55:03, Maciej Kowalczyk

Od jutra do 10 maja ratusz czeka na deklaracje mieszkańców, dotyczące wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego w tym roku jej składanie przebiegać będzie nieco inaczej.

Jak poinformowała dziś na briefingu prasowym zastępczyni prezydenta, Barbara Moraczewska, w tym roku deklaracje skladać będzie można na trzy sposoby:

 • drogą pocztową na adres Urzędu Miasta
 • w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Składany drogą elektroniczną dokument należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • za pośrednictwem urn wystawionych w wybranych szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek, w godzinach 7.30-14.00.


Druk deklaracji będzie dostępny od 1 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej www.zbierajselektywnie.pl oraz w wybranych szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta. Wybrano 11 placówek w których znajdziemy urny i druki. Są to:

ŚRÓDMIEŚCIE 

 • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Cyganka 6
 • Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Starodębska 21B

ZAZAMCZE

 • Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Promienna 15
 • Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Hutnicza 5/7

POŁUDNIE

 • Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3
 • Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Gałczyńskiego 9A
 • Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wiejska 29

KAZIMIERZA WIELKIEGO

 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żytnia 47
 • Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Papieżka 89

ZAWIŚLE

 • Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Willowa 8

MICHELIN 

 • Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Szkolna 13

Deklaracje właściciele nieruchomości (w przypadku zabudowy jednorodzinnej – osoby fizyczne; w przypadku zabudowy wielolokalowej są to osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości) będą musieli złożyć korektę deklaracji na nowym druku. (dotyczy litery B pkt 2 druku deklaracji – zmiana danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Korektę deklaracji należy składać w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r.

Ratusz przypomina także, że jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana będzie po raz pierwszy, to należy ją złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 Komentarze (1)


gość (2020-03-31 19:09:12) Zgłoś do moderacji
Wybory to śmierć a deklaracje to kasa dla Paskudnych Obłudników.

Dodaj swój komentarz