Już w czwartek nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Tematem - Saniko

2018-08-01 10:56:58, Maciej Kowalczyk

Spółka "Saniko" startuje w konkursie zamkniętym, ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ubiega się w nim o dofinansowanie w wysokości 15 mln. złotych, na modernizację sortowni w Machnaczu i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włocławku.

Z powodu startu w konkursie, koniecznym jest wprowadzenie przez Radę zmiany do uchwały z 28 września 2015r (powierzającej „Saniko” obowiązek unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu miasta w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu), rozszerzającej obowiązki spółki o prowadzenie PSZOK.

Wniosek, pod nazwą: "Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku" złożony do NFOŚiGW przez "Saniko" w grudniu ubiegłego roku, przeszedł już przez sito oceny formalnej i merytorycznej pierwszego stopnia. Jednak w toku dalszej analizy wniosku , organizator konkursu zażądał od spółki wyjaśnień i uzupełnienia dokumentacji o zmienioną uchwałę RM. Ta zmiana ma nastąpić jutro.

Dodajmy, że całkowity koszt inwestycji, jaką zrealizować chce "Saniko", to 25 mln złotych. 

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz