Włocławski szpital wprowadza zakaz odwiedzin

2020-03-12 10:23:23, Maciej Kowalczyk

Kolejne obostrzenia związane ze wzrostem liczby zachorowań na koronawirusa Od dziś szpital przy ulicy Wienieckiej jest zamknięty dla odwiedzających. Na oddziałach gdzie przebywają dzieci, opiekę sprawować może tylko jedna osoba i tylko w przypadku, gdy jest to „bezwzględnie konieczne dla dobra dziecka”. Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane będą tylko telefonicznie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku apeluje jednocześnie o niepodawanie pacjentom hospitalizowanym jakichkolwiek przesyłek.

...produkty z zewnątrz mogą być potencjalnym źródłem zakażenia, co może spowodować dostanie się koronawirusa do danego oddziału, co bezwzględnie zagraża życiu i zdrowiu pacjentów i personelu – czytamy w piśmie od dyrekcji placówki.

W przypadku Oddziałów, na których przebywają dzieci, opiekę nad małym pacjentem może sprawować wyłącznie jedna osoba pod warunkiem, że jest to bezwzględnie konieczne dla dobra dziecka”.

Jednocześnie szpital prosi o o korzystanie z teleporad zgodnie z informacjami podanymi przez NFZ https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-wprzychodniach,7621.html oraz pod numerami telefonów dla poszczególnych poradni i powstrzymanie się od wizyt w poradniach lub w zakładach diagnostycznych szpitala (m.in. usg, rtg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)

...jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, w szczególności jeśli osoba poddająca się badaniu jest osobą z grupy ryzyka, w szczególności osoby starsze oraz obciążone różnymi schorzeniami.

Udzielanie informacji o zdrowiu pacjentów osobom upoważnionym lub opiekunom prawnym może odbywać się wyłącznie drogą telefoniczną.

Jednocześnie bardzo prosimy o wyrozumiałość w zakresie możliwości wystąpienia problemów z kontaktem telefonicznym w oddziałach. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, ilość połączeń oraz rozmów z personelem medycznym Szpitala bardzo wzrosła, niemniej obecna sytuacja nie może uniemożliwiać wykonywania codziennych obowiązków związanych z opieką nad pacjentami, a informacji o pacjencie może udzielać tylko osoba kompetentna – wyjaśnia placówka

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz