MOPR ogranicza kontakt z interesantami

2020-03-13 12:30:39, Maciej Kowalczyk

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku to kolejna instytucja, która zmienia zasady kontaktu i obsługi interesantów, w związku z pandemią koronawirusa. Jak wyglądać będzie praca urzędników? Szczegóły znajdziecie w poniższym komunikacie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku uprzejmie informuje, że w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem wprowadzone zostają ograniczenia w obsłudze interesantów:

Komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku zlokalizowane w różnych częściach miasta nie przerywają pracy, niemniej kontakt z urzędnikami będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Zachęcamy przede wszystkim do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego (wykaz danych kontaktowych znajduje się na stronie internetowej www.mopr.wloclawek.pl). Prosimy o telefoniczne umawianie wizyty z pracownikiem.

  • Interesanci przyjmowani będą wyłącznie w sytuacjach pilnych i niezbędnych. Kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowane w budynku przy ul. Ogniowej 8/10 oraz Związków Zawodowych 10 będą czynne, ale płatności i wypłaty będą dokonywane pojedynczo i w odstępach czasowych.
  • Przypominamy o możliwości załatwienia spraw urzędowych przez profil zaufany oraz za pośrednictwem systemów dziedzinowych:

- system Empatia: https://empatia.mpips.gov.pl w którym można złożyć wnioski na świadczenia z pomocy społecznej, 500+, 300+, becikowe, zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, rodzicielski, świadczenia alimentacyjne,

- SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Wobec powyższego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku sugeruje osobom, które odbierają świadczenia w formie gotówkowej, zmianę formy wypłaty świadczeń od miesiąca kwietnia br. i wskazanie rachunku bankowego. Pozwoli to przede wszystkim uniknąć długiego okresu oczekiwania w kolejce do kasy oraz zapewni ciągłość wypłaty świadczeń.

Pomoc dla osób objętych kwarantanną.

W przypadku uzyskania przez funkcjonariuszy policji, którzy sprawdzają osoby objęte kwarantanną informacji o konieczności objęcia wsparciem przez służby pomocy społecznej pracownicy MOPR będą nawiązywać kontakt z każdą osobą potrzebującą. Jeżeli mieszkaniec poddany kwarantannie nie będzie w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z właściwą Osiedlową Sekcją Pomocy Społecznej.

Świadczenie pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku będą świadczyć osobom starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym lub innym poddanym kwarantannie pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej. Telefon bezpośredni – 54 413 50 96 wewn. 52 w godzinach pracy MOPR.

Pomoc dla osób bezdomnych

Bezdomni przebywający w Schronisku dla Osób Bezdomnych obsługiwani będą przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku bezpośrednio w schronisku, bez konieczności opuszania placówki. Jadłodajnia Miejska dostarczy bezpośrednio posiłki dla osób bezdomnych przebywających w Schronisku. Osoby bezdomne ubiegające się o pobyt w schronisku proszone są o zgłoszenie się bezpośrednio do schroniska bez konieczności wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz