'Rehabilitacja 25+' w ZS 3

2019-12-09 12:44:44, Maciej Kowalczyk

W listopadzie 2019 roku w Zespole Szkół nr 3 ruszył Pilotażowy Program "Rehabilitacja 25 plus". Projekt finansowany jest ze środków PFRON.

W ramach przedsięwzięcia w Ośrodku Wsparcia 25 plus programem została objęta grupa absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Zespołów Rewalidacyjno - Wychowawczych. Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań, zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

W ramach wsparcia prowadzone są między innymi zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, Trening Umiejętności Społecznych, rehabilitacja ruchowa, hortiterapia, dogoterapia, felinoterapia, zajęcia aktywizujące zawodowo, wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne.

Program będzie realizowany do końca roku szkolnego 2019/2020.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz