#Q4news O pomocy osobom z niepełnosprawnościami rozmawiano dziś w ZAZ

2019-12-03 15:22:27, Maciej Kowalczyk

„Między rzeczywistością, a fikcją, czyli o pomocy osobom z niepełnosprawnościami” - to tytuł konferencji zorganizowanej dziś w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej. Nieprzypadkowo odbyła się ona dzisiaj. 3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Agnieszki Chmielewskiej, Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw Osób z Niepełnosprawnościami, która została mianowana na to stanowisko we wrześniu. Jak podkreśla, spotkanie zostało zorganizowane z kilku powodów. Była to oczywiście okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami samorządu i podmiotami, które na co dzień zajmują się problematyką osób z niepełnosprawnościami, jednakże równie istotnym celem, było zapoznanie się z możliwościami pomocy, jakie osobom z niepełnosprawnościami daje ratusz.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest w trakcie wdrażania programu „asystentów osobistych”, którzy na co dzień mogliby pomagać potrzebującym opieki. Pozyskane dofinansowanie w niebagatelnej kwocie 1,3 mln złotych pozwoli na uruchomienie i dalsze funkcjonowanie programu

Gośćmi konferencji byli Aleksandra Gierej z wojewódzkiego oddziału PFRON, oraz Maciej Jabłoński z bydgoskiego UKW. Więcej w materiale wideo.

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz