Warto wiedzieć. Niepełnosprawnym włocławianom pomaga Pełnomocnik Prezydenta Miasta

2021-03-19 08:17:53, Q4.pl

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku działa Pełnomocnik Prezydenta Miasta Włocławek ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Funkcję tę pełni Agnieszka Chmielewska. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przypominamy, jaki jest zakres działań Pełnomocnika. Poniżej cytujemy tylko niektóre z przedsięwzięć, ich obszerna lista jest zamieszczona na stronie MOPR.

Warto wiedzieć, że na potrzeby obsługi kancelaryjno – biurowej Pełnomocnika zostało powołane Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych, w którym osoby z niepełnosprawnościami znajdują miejsce kompleksowego sytemu informacji i doradztwa.

Pełnomocnik współpracuje m.in. z Zarządami Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, a także Miejskim Budownictwem Mieszkaniowym, podejmując działania zmierzające do uwzględnienia w planach inwestycyjnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Włocławek ds. Osób z Niepełnosprawnościami bierze udział w akcji: „Wyjątkowy Wolontariat” - to wolontariat miejski prowadzony przez Urząd Miasta Włocławek, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, którego celem jest wspieranie seniorów a także osób z niepełnosprawnościami w tym trudnym czasie. Wolontariusze udzielają pomocy w codziennych sprawach, dotyczących zrobienia zakupów, kupna leków itp. Działalność pełnomocnika to różnego typu kampanie informacyjne, wsparcie doradcze, współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Szczegółowe informacje o zakresie działań Pełnomocnika Prezydenta Miasta Włocławek ds. Osób z Niepełnosprawnościami można znaleźć pod adresem dostępnym tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz