Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych - czeka na zainteresowanych

2018-08-13 09:22:24, Maciej Kowalczyk

W sierpniu przedstawiciele włocławskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych pełnią dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Dyżury powinny zainteresować osoby niepełnosprawne, ale także ich opiekunów i członków rodzin. Słowem - tych, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać. Uzyskać będzie można wszelkie informacje od organizacji, na co dzień wspierających osoby niepełnosprawne. Chodzi tu zarówno o osoby niepełnosprawne ruchowo, niewidome czy niepełnosprawne intelektualnie.

W budynku MOPR czekać będą:

  • 20 sierpnia w godz. 14.00 – 15.00 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „OLIGO”,
  • 22 sierpnia w godz. 12:00 – 13:00 Polski Związek Niewidomych,
  • 27 sierpnia w godz. 13:00 – 14:00 Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA” ,
  • 22 i 29 sierpnia w godz. 13:00 – 14:00 Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

Szczegółowy harmonogram oraz tematykę działalności organizacji znaleźć można tutaj.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz