Rusza Włocławski Budżet Obywatelski 2020

2019-06-28 09:08:05, Maciej Kowalczyk

Projekty zadań mieszkańcy Włocławka będą mogli zgłaszać już od najbliższego poniedziałku, tj. w terminie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 21 lipca 2019 roku drogą elektroniczną bądź przez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urny.

Urny będą wystawione w: budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13; budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a; budynku włocławskiej Straży Miejskiej, ul. Bojańczyka 11/13.

Formularze zgłoszenia projektu będą wyłożone przy urnach, można je również pobrać ze strony Włocławka.

Weryfikacja złożonych projektów będzie prowadzona do 23 sierpnia 2019 roku. Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do dnia 26 sierpnia 2019 roku. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 16 września 2019 roku. Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie zostanie opublikowany 17 września 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl na stronie dedykowanej WBO bo.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek. Głosowanie odbędzie się w terminie od 17 września 2019 roku do 01 października 2019 roku. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

Na realizację projektów wyłonionych w procedurze WBO na rok 2020 łączna pula środków wynosi 4.000.000 złotych (maksymalna wartość dla pojedynczego projektu - 1.000.000 złotych).

Zarządzenie nr 291/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 na stronie BIP.

(Inf. prasowa Urząd Miasta)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz