Budżet Obywatelski Włocławka 2019. Rekordowa liczba zgłoszonych propozycji!

2018-06-26 18:09:54, Maciej Kowalczyk

W edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 do ratusza wpłynęło 140 formularzy propozycji złożonych przez mieszkańców Włocławka.

Zdecydowana większość wniosków, bo aż 100, zostało złożonych w formie tradycyjnej – poprzez wrzucenie do specjalnych urn, które były dostępne w kilku miejscach we Włocławku. Pozostałych 40 formularzy zostało wypełnionych elektronicznie.

Nowością w bieżącej edycji było wyodrębnienie dwóch pul, w ramach których można było składać wnioski. Prawie 60 propozycji to propozycje zgłoszone do puli ogólnomiejskiej, którą Urząd Miasta wyodrębnił zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Okazało się to strzałem w dziesiątkę i było dobrym impulsem w tegorocznej edycji. Ponad 80 propozycji złożyli mieszkańcy do puli okręgowej.

Dzięki akcji informacyjno-warsztatowej, która miała miejsce w Centrum Organizacji Pozarządowych, udało się zainteresować młodych ludzi Budżetem Obywatelskim: dopytywali, dzwonili, składali propozycje. To bardzo istotne w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego, bo uczy włocławian poczucia sprawczości.

- Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w składanie projektów. Trwa weryfikacja formalna propozycji, a po niej nastąpi weryfikacja merytoryczna. Do 17 sierpnia ogłoszona zostanie lista propozycji poddanych pod głosowanie. Głosowanie jest zaplanowane od 20 sierpnia do 7 września. A do 28 września przedstawimy listę propozycji, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku – powiedziała prezydent Barbara Moraczewska na briefingu prasowym poświęconym budżetowi obywatelskiemu.

Jakie propozycje zgłosili włocławianie? Mieszkańcy chcieliby, aby w naszym mieście powstały m.in.: wieża dla jerzyków, system roweru miejskiego, wybieg dla psów, mural w pobliżu dworca, a także, by został zorganizowany festiwal z udziałem młodych kabaretów.

Weryfikacja propozycji trwa. Pracuje nad tym, powołany przez Prezydenta Włocławka, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2019.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz