Zamknij X

Solidarność domaga się dalszych podwyżek dla oświaty

2019-05-21 12:22:49, Maciej Kowalczyk

Chodzi o wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi szkół. Obecnie wdrażane podwyżki na poziomie 7 procent nie zadowalają związkowców. Wciąż domagają się podwyższenia pensji do postulowanych wcześniej 25 procent.

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w opublikowanym stanowisku stwierdza, że realizowana regulacja wynagrodzeń dla pracowników, w wysokości 7 proc. jest niezadawalająca. W znacznej części środki na tą waloryzację płac przeznaczane są na wyrównania do ustawowej płacy minimalnej – czytamy w oświadczeniu oświatowej Solidarności, w którym związkowcy podtrzymują swoje wcześniejsze postulaty.

Prezydium KM uważa za dyskryminujące pracowników administracyjno-obsługowych szkół i placówek oświatowych przedstawienie przez Prezydenta Miasta Włocławek propozycji wzrostu wynagrodzeń w następnych latach tylko dla pracowników podległych Wydziałowi Polityki Społecznej Urzędu Miasta (pracownikom Miejskiego Zespołu Żłobków, Domom Pomocy Społecznej itd.) w wysokości 1000,00 zł. w rozłożeniu na 5 lat – czytamy ponadto w dokumencie.

Związkowcy domagają się przedstawienia przez prezydenta Marka Wojtkowskiego propozycji podwyżek w następnych latach dla pracowników administracji i obsługi szkół w wysokości co najmniej 1000,00 zł w rozłożeniu na 3 lata, powiększonych o coroczny wskaźnik inflacji.

Postulujemy w najbliższych trzech latach wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi szkół o 1000 złotych (...) czyli każdego roku po 333 złote, plus każdego roku jeszcze tak zwana waloryzacja inflacyjna – precyzuje przewodniczący oświatowej Solidarności w regionie Wojciech Jaranowski.

Jeśli prezydent nie zdecyduje się na spełnienie tych postulatów związkowcy zapowiadają przystąpienie do „aktywnych” form protestu.

Takim stanowiskiem zaskoczony jest ratusz. Zastępczyni prezydenta Barbara Moraczewska przypomina, że:

4 marca 2019 roku zostało podpisane porozumienie, czyli protokół uzgodnień i rozbieżności między przedstawicielami NSZZ Solidarność i przedstawicielami prezydenta (...) Uzgodniliśmy, że w tym roku pracownicy administracji i obsługi otrzymują 7% podwyżki. Na takie uzgodnienia oczywiście zgodził się Pan Jaranowski – dodaje Barbara Moraczewska

W protokole pojawiły się także rozbieżności, gdyż oczekiwania NSZZ Solidarność pozostawały, także i wtedy na poziomie 25 %. Jednak jak stwierdza zastępczyni prezydenta, w sytuacji, gdy budżet miasta został juz skonstruowany, zaspokojenie tych postulatów, w takiej wysokości było niemożliwe.

Czy w roku 2020 przyjdzie czas na dalsze podwyżki wynagrodzeń? Nie wiadomo, jednak jak mówi Barbara Moraczewska prezydent „jest otwarty” na rozmowy ze związkowcami. Te miałyby odbyć się jesienią, w chwili, gdy ruszą pracę nad budżetem miasta na kolejny rok.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz