Zamknij X

Solidarność żąda pilnego spotkania z prezydentem

2018-12-13 14:26:12, Maciej Kowalczyk

25 procentowego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół, placówek oświatowych oraz pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku domaga się oświatowa Solidarność. Dziś przewodniczący przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Wojciech Jaranowski przedstawił dziennikarzom stanowisko związku w tej sprawie.

Jak przekonują związkowcy z „Solidarności” te grupy zawodowe w mieście zarabiają niewiele. Część pracowników administracyjno-obsługowych we włocławskich placówkach otrzymuje pensje w wysokości gwarantowanej minimalnej, inni otrzymują niewiele więcej. Zdaniem „Solidarności” w efekcie zarobki w tej grupie podlegają spłaszczeniu, gdy podnoszona jest płaca minimalna, podczas gdy zarobki nieco tylko lepiej opłacanych pracowników pozostają bez zmian.

To jest po pierwsze krzywdzące, a nawet wstydliwe, żeby otrzymywać wyrównanie do pracy minimalnej – mówi Wojciech Jaranowski .

Podwyżka o 25% to tylko jeden z postulatów podnoszonych przez związek. Kolejnym jest ten, aby w budżecie miasta znalazło się więcej środków finansowych na wyróżnienia dla pracowników administracji i obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W tej chwili jest to określona kwota corocznie w budżecie miasta, która nie zaspokaja potrzeb. (…) Chcemy aby były zagwarantowane środki przynajmniej na jedną nagrodę z każdej placówki - mówi Wojciech Jaranowski, dodając jednocześnie, że związek chce by stworzono fundusz nagród dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków. Obecnie takiego funduszu brak.

Ponadto „Solidarność” chciałaby, aby z pracownikami administracji i obsługi stworzono międzyzakładowy układ zbiorowy pracy. Jak argumentuje przewodniczący Jaranowski:

Wówczas pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy otrzymywaliby podobne wynagrodzenie, za podobnie wykonywaną pracę. Obecnie jest tak, że są duże rozbieżności pomiędzy jedną szkołą a drugą, na tym samym stanowisku.

Ten postulat, jak przypomina przewodniczący, przewija się w relacjach pomiędzy związkiem a Urzędem Miasta już od kilku kadencji. Dotąd jednak nie doczekał się realizacji. Zdaniem szefa oświatowej Solidarności w regionie w układzie zbiorowym mogłyby znaleźć się też zapisy o stałym rocznym wskaźniku wzrostu płac.

Oświatowa "Solidarność" chciałaby także „podwyższenia płacy zasadniczej nauczycieli ( zamiast dodatków) na wszystkich stopniach awansu, aby nie dochodziło do wypłat dodatków uzupełniających, co miało miejsce na przestrzeni ostatnich lat.”

Pismo zostało wysłane do ratusza, z żądaniem pilnego spotkania z prezydentem. Wojciech Jaranowski mówi, że spotkanie musi nastąpić przed uchwaleniem budżetu miasta na rok 2019. Jeśli postulaty nie zostaną przyjęte „Solidarność” rozważy aktywne formy protestu. Jakie? Tego przewodniczący nie konkretyzuje. Możliwe jest też „odwieszenie” sporu zbiorowego z dyrektorami szkół (w przypadku pracowników administracji i obsługi).

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz