Zamknij X

Samorząd Włocławka dofinansuje profilaktykę, skorzystają uczniowie i rodzice

2019-03-26 13:26:50, Maciej Kowalczyk

W kwietniu poznamy beneficjentów otwartego konkurs ofert w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Specyfikacja konkursu obejmuje realizację:


-programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Włocławek.
-programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do uczniów zasadniczych szkół zawodowych i branżowych szkół pierwszego stopnia na terenie Miasta Włocławek.
-programów profilaktyki uniwersalnej adresowanych do uczniów liceów ogólnokształcących i techników na terenie Miasta Włocławek.
- programów z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców.
- programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, dotyczące wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych NSP oraz programów rozwijających umiejętności w podejmowaniu interwencji profilaktycznej.

Łączna wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadań objętych procedurą konkursową wynosi 102 200,00 zł.

(Inf. Prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz