Zamknij [X]

W regionie powstaną nowe miejsca dla przedszkolaków

2019-03-20 12:52:45, Maciej Kowalczyk

Na początku kwietnia ruszają dwa konkursy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki którym będzie możliwa budowa i adaptacja istniejących obiektów przedszkolnych. Kwota do podziału to 18,2 mln złotych.

- Dzięki unijnemu wsparciu systematycznie poprawiamy zarówno bazę lokalową, jak i ofertę edukacyjną przedszkoli w całym regionie. Inwestycje w kształcenie, także w kształcenie najmłodszych dzieci, to inwestycje w naszą przyszłość – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.


O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, samodzielnie, bądź w partnerstwie lub stowarzyszeniu z innymi samorządami, samorządowe lub państwowe jednostki organizacyjne, kościoły lub związki wyznaniowe, także organizacje samorządowe i przedsiębiorstwa prowadzące zajmujące się wychowaniem przedszkolnym.
Uzyskane środki należy przeznaczyć na budowę, modernizację, remont, adaptację obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym również wyposażeniem placów zabaw. Uzupełniająco możliwy będzie również zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych. Możliwa będzie także budowa zupełnie nowych przedszkoli, ale tylko w przypadku braku możliwości innego zapewnienia infrastruktury bądź na obszarach o najniższym poziomie upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Najważniejsze fakty:

· pierwszy z konkursów jest przeznaczony dla całego województwa, drugi dla obszarów objętych polityką terytorialną,
· kwota przeznaczona do dofinansowania w pierwszym konkursie to 9 610 720 zł., a w drugim 8 625 330 zł.,
· wnioski w obu konkursach można składać od 1 do 12 kwietnia,
· więcej informacji na stronie mojregion.eu tutaj i tutaj.


Więcej informacji o między innymi o inwestycjach w przedszkolach w materiale: „Dzięki RPO powstają nowe miejsca opieki nad dziećmi”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej i składa się z dwóch komponentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

( Inf. Prasowa Urzędu Marszałkowskiego)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz