Powołano Komitet Rewitalizacji

2019-01-23 13:03:03, Maciej Kowalczyk

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 21 stycznia 2019 r. został powołany Komitet Rewitalizacji. W skład Komitetu weszło 22 przedstawicieli osób, firm i społeczności związanych ze Śródmieściem.

Na liście członków znajdziemy przedstawicieli: podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji, mieszkańców Gminy Miasto Włocławek spoza obszaru rewitalizacji, przedstawicieli podmiotów prowadzących bądź zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą, przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasto Włocławek działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych; reprezentantów podmiotów branżowych związanych z architekturą, urbanistyką, inżynierią budownictwa, prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Miasto Włocławek.

W Komitecie Rewitalizacji zasiadają również: przedstawiciele Gminy Miasto Włocławek i jej jednostek organizacyjnych, radni Rady Miasta oraz przedstawiciele instytucji realizującej na terenie Miasta Włocławek zadania z zakresu rynku pracy, w tym przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji osób bezrobotnych.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz